คอร์สเรียน - กล้าพูดภาษาอังกฤษใน 3 เดือน กับ เมนเทอร์ มัช

 

        คอร์สเรียน  -   กล้าพูดภาษาอังกฤษใน  3  เดือน กับ เมนเทอร์ มัช 

 

         -      เหมาะสำหรับ  

 

                           -     เตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน 


                    -     กำลังมองหางานใหม่  


                    -     ต้องการเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มเงินเดือน   


                    -     เสริมทักษะพื้นฐานการกล้าพูดภาษาอังกฤษ 

 

                             -       อยากทำงานในฝัน  

 

                           -     เพิ่มศักยภาพในการทำงาน  


                      -      โยกย้ายตำแหน่งงาน 

 

                      -      เลื่อนขั้นการทำงาน 

   

 

       -        ราคาท่านละ    30,000.-   บาท  

  

       -       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 063 - 665 - 5550  

 

                             

คอร์สเรียน  -  เสริมทักษะงานขาย  กับ  เมนเทอร์ มัช

คอร์สเรียน - เสริมทักษะงานขาย กับ เมนเทอร์ มัช

คอร์สเรียน - เสริมทักษะงานขาย กับ เมนเทอร์ มัช

 คอร์สเรียน -  กล้าพูดภาษาอังกฤษใน 3 เดือน กับ เมนเทอร์ มัช

คอร์สเรียน - กล้าพูดภาษาอังกฤษใน 3 เดือน กับ เมนเทอร์ มัช

กล้าพูดภาษาอังกฤษใน 3 เดือน กับ เมนเทอร์ มัช - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 063 - 665 - 5550